ĢEOTELPISKĀ KOMPETENCE

skolotājs Ivars Liepiņš

Pulciņā uzņem audzēkņus no 12 līdz 18 gadiem.

Programmas uzdevumi:

 1. Apgūt un prast pielietot orientēšanos apvidū ar digitālo un tradicionālo ģeotelpisko materiālu;
 2. Attīstīt spēju radīt digitālo un tradicionālo ģeotelpisko materiālu;
 3. Izprast Zemes formas un izmēru pamatus;
 4. Rosināt bērnu patstāvīgu domāšanu, spēju analizēt, salīdzināt,  modelēt, izpildot dažāda veida uzdevumus dažādās sarežģītības pakāpēs;
 5. Iepazīties ar ģeotelpiskās informācijas ieguvē izmantotajiem instrumentiem.

Nodarbībās audzēkņi apgūs:

 1. kartogrāfijas pamatus;
 2. ģeodēzijas pamatus;
 3. Strūves ģeodēziskais loks Latvijā un Pasaulē;
 4. orientēšanās pēc kartes apvidū (pilsētvide, mežs);
 5. digitālie ģeodēziskie instrumenti un to pielietošana;
 6. individuāli veidotā ģeotelpiskā informācija

Informācija: mob. 2616 5678, e-pasts: ivars.liepins@lgia.gov.lv