Folkloras kopas „Kokle” vasaras nometne Valdemārpilī

No 6.-12.augustam notika Rīgas Skolēnu pils folkloras kopas „Kokle” vasaras nometne. Par šīs vasaras norises vietu tika izvēlēta Valdemārpils vidusskola. Augusta sākumā šeit sabrauca 50 lieli un mazi Kokles dalībnieki, lai 7 dienas intensīvā darbā un atpūtā sagatavotos nākamajai sezonai.Nometnes gaitā katrs dalībnieks turpināja apgūt vai mācījās no jauna spēlēt divus tautas mūzikas instrumentus. Šogad nometnes jauninājums bija ģitāras nodarbības. Pēc intensīva rīta cēliena sekoja radošās darbnīcas, kurās jaunieši greba tamboradatas, lai meitenes varētu tamborēt lupatu paklājiņus, visi gatavoja ziepes un mūzikas instrumentus, kā arī pirmo reizi bija organizēta glītrakstīšanas nodarbība. Meitenes pašas varēja sev uzšūt un ar pērlītēm izrotāt vainadziņus. Pēcpusdienas tika veltītas kustības un dziedāšanas nodarbībām, bet vakari – saviesīgām nodarbēm kas vienmēr noslēdzās ar kārtīgu sadancošanos līdz vēlai naktij. Kas tad īsti ir saviesīgās nodarbes „Koklei”? Tie ir jau par tradīciju kļuvušie -istabiņu nosaukumu prezentācijas vakars, dziesmu vakars, talantu koncerts, nakts trasīte, tematiskie istabiņu priekšnesumi un frizūru konkurss! Nometnes laikā neizpalika arī pelde Sasmakas ezerā un kultūrvides izpēte, kas šogad tika organizēta orientēšanās veidā ar kontrolpunktiem, sadarbībā ar Valdemārpils informācijas biroju.

Prieks, ka bērni un jaunieši spēj atraisīties, sadarboties un just atbildību vienam par otru. Kokles nometņu ieguvums ir visu paaudžu sadarbība, kad netiek nodalīti mazie no lielajiem, jo visi darbojas kopā un mācās izteikt savu viedokli, respektējot pārējos. Īpašs prieks ir arī par to, ka dalībnieku sastāvs gadu no gada nometnēs daudz nemainās un, būdami savstarpēji labi pazīstami, jaunieši spēj radīt un realizēt spilgtas un drosmīgas idejas, kā arī atklāt savas radošās pašizpausmes.

Dina Liepa,

Folkloras kopas „Kokle” vadītāja