Folkloras kopas „Kokle” vasaras nometne

Šī gada vasarā no 1. līdz 8. augustam Līgatnes vidusskolu un tās apkārtni pieskandināja folkloras kopas „Kokle” ikgadējā vasaras nometne. Šogad dalībnieku skaits sniedzās piektajā desmitā. Šī ir fantastiska iespēja visām trim folkloras kopas „Kokle” vecuma grupām kopīgi pavadīt vienu nedēļu vasarā, daloties pieredzē un veidot draudzīgas savstarpējās attiecības bez vecuma robežām.

Nometnes pamatideja bija jaunās sezonas repertuāra apskate un jaunu iemaņu gūšana tautas instrumentu spēlēšanā. Tomēr svarīgākais nometnē ir katra tās dalībnieka pašizpausmes iespējas. Un šogad to bija sarūpēts īpaši daudz. Nometnes dalībnieki ļoti nopietni apguva tradicionālās dejas zinoša pedagoga Daces Circenes vadībā, mācījās dažādus tradicionālās dziedāšanas paņēmienus Laimas Dimantas uzraudzībā, kā arī, pieskaņojoties Līgatnes vēsturiskajai attīstībai – lēja papīru – un to viņiem darīt palīdzēja māksliniece Ērika Māldere, savukārt, kopā ar Dainu Klints, dalībnieki apgleznoja krekliņus un filcēja.

Par nometnes tradīciju jau ir kļuvis tematiskais istabiņu priekšnesumu vakars, dziesmu vakars, kopīgā piemiņas albūma veidošana un nakts pārgājiens. Kā jauninājums šogad notika talantu koncerts, kur katrs dalībnieks, sadarbībā ar saviem draugiem, varēja demonstrēt sev tuvus mākslas žanrus un dažādas izdarības.

Vietējās kultūrvēstures izzināšana arī ir nometnes svarīga ievirze. Šoreiz izstaigājām gan slavenās papīrfabrikas teritoriju, apskatījām vēsturiskās dzīvojamās ēkas, pabijām slavenajos smilšakmens pagrabos, kā arī braucām ar vienīgo Baltijā pārceltuvi, kuru darbina tikai cilvēka rokas.

Nometnes noslēgums vainagojās ar koncertu vecākiem un vecākās grupas dalību Labās Dabas festivālā Ratniekos.

Nometnes vadītāja, Skolēnu pils folkloras kopas „KOKLE” vadītāja Dina Liepa