Flautu ansamblim pirmais koncerts

2013.gada septembrī Bērnu un jauniešu centrā „Rīgas Skolēnu pils” sāka darboties jauns pulciņš – flautu ansamblis. Neskatoties uz ansambļa īso darbošanās laiku, tas jau sarīkoja savu pirmo koncertu, kas notika 14.decembrī 125.telpā. Lielākā daļa bērnu mūziku un blokflautas spēli sākuši apgūt tikai šoruden, tāpēc liels prieks par jaunajiem dalībniekiem, kuri atskaņoja 3 skaņdarbus! Daži drosmīgākie saņēmās nospēlēt arī savu pirmo solo skaņdarbu! Vecākie audzēkņi atskaņoja Ziemassvētku melodijas.

Mareks Romanovskis,

Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils”

flautu ansambļa interešu izglītības skolotājs

mareks.romanovskis@inbox.lv