Fizika mums apkārt

Fizika mums apkārt

Skolotāja Aija Plēsuma

 

 

Ja Tev patīk

eksperimentēt,

vērot dabas parādības,

izprast dabas likumus,

tad esi gaidīts nodarbībās!

 

Audzēkņu vecums no 10 līdz 13 gadiem.

Grupā ir līdz 12 audzēkņiem.

 

Nodarbību laikā audzēkņi apgūs

atsevišķas fizikas tēmas, mācīsies izprast fizikas likumsakarības, izskaidrojot demonstrējumus un veicot eksperimentus,

mācīsies saskatīt fizikas lietojumu ikdienā ar saprotamiem, interesantiem un interaktīviem piemēriem.

Skolēni darbosies praktiski, meklēs informāciju, veiks aprēķinus.

 

Informācija:  aplesuma@edu.riga.lv; mob.t.26150369