Filmu darbnīcas un Kinokluba audzēkņi pēta Skandināvijas lokācijas

Filmu darbnīcas un Kinokluba audzēkņi novembra pēdējā nedēļā devās mācību kultūrizglītojošā ekskursijā uz Skandināviju, lai iepazītos ar mūsu tuvākajiem ziemeļu kaimiņiem – apskatīt dažādus kultūras objektus un dabu, labāk izprast skandināvu ikdienas gaumes īpatnības. Gūtos iespaidus par Skandināvijas kultūrtelpu viņi iemūžināja fotogrāfijās un video.

Brauciens bija ļoti īss, taču, laika bija pietiekami daudz, lai apjaustu kopīgo un atšķirīgo Latvijas un Skandināvijas, kā arī Somijas un Zviedrijas galvaspilsētu noskaņā. Pasākums lika pamatus sagatavošanas posmam nākamajam sadraudzības projektam ar Helsinku Media skolu, kura laikā audzēkņiem būs patstāvīgi jāstrādā ar somu skolēniem, veidojot kādu audiovizuālu darbu par kopīgu tēmu.

Pateicoties jaunajiem iespaidiem, tiks veidots labāks emocionāls kontakts ar nākamajiem Skandināvijas partneriem, un tas veicinās jaunā projekta veiksmīgu tapšanu.

 

Foto un video no pulciņa arhīva

https://www.youtube.com/watch?v=4bL76CmvWNI

 

Sagatavoja:

Lilita Aleksejeva,

Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils”

Pulciņu “Filmu darbnīca” un “Kinoklubs” interešu izglītības skolotāja