eTwinning projektu kontaktu veidošanas seminārs Viļņā

Šovasar no 18. līdz 20. jūnijam Viļņā, Lietuvā, norisinājās Eiropas Savienības izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programmas Erasmus Plus projektu kontaktu veidošanas seminārs „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas mākslās un interešu izglītībā”, ko organizēja Lietuvas “eTwinning” Nacionālais atbalsta dienests kopā ar Latvijas Nacionālo atbalsta dienestu, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru. Man paveicās piedalīties šajā lieliskajā pasākumā.

 

Dalībnieku loks bija visai plašs. Seminārā tika pulcēti skolotāji, kas māca skolēnus zīmēt, spēlēt muzikālos instrumentus, spēlēt teātri, kā arī nodarboties ar citām mākslām, lietojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Šie skolotāji apmāca pārsvarā 14 līdz 21 gadus vecus bērnus un jauniešus vispārējās un interešu izglītības iestādēs. Bez šiem skolotājiem, kas sastāda semināra mērķauditoriju, bija arī tādi, kas pasniedz citus priekšmetus, piem., matemātiku, angļu valodu, krievu valodu u.c., bet ir ieinteresēti lietot IKT un mākslu, pasniedzot savu priekšmetu.

 

Tur bija lieliska iespēja atrast partnerus un uzreiz pieteikt jaunu kopīgu skolas izglītības projektu. Partneru un ideju izvēle bija pārbagāta, jo tika pulcēti apmēram 50 skolotāji no 7 valstīm – Latvijas, Lietuvas, Igauniju, Ukrainas, Bulgārijas, Polijas un Armēnijas. Turklāt notikušajās diskusijās dalībnieki varēja uzklausīt informāciju par citu pieredzi, par eTwinning projektu organizēšanu un realizāciju, izskanēja tematiski ziņojumi un notika speciālas to projektu prezentācijas, kas ir guvuši Eiropas Savienības un Nacionālās Valsts Izglītības aģentūras balvas. Piemēram, “Kultūru elektroniskais kaleidoskops”, “Fotogrāfija kā mācību” u.c. Semināra gaitā tika dota iespēja izmēģināt jaunus interneta instrumentus, lai varētu tos pielietot savā “eTwinning” projektā. Konkrēti runa bija par foto, video un zīmējumu digitālo apstrādi un lietošanu savstarpējā komunikācijā un darbu prezentācijā.

 

Projektu kontaktu dibināšanas semināra dalībnieki bija ļoti apmierināti, jo pateicoties pirmās dienas aktivitātēm, kur dalībnieki tika sadalīti pa grupām un izpildīja dažādus uzdevumus un intelektuālas spēles ar jautājumiem no matemātikas, ģeogrāfijas u.c., radoši kontakti veidojās ļoti ātri. Otrās dienas aktivitātes, pateicoties labāko projektu ideju un darba rīku prezentācijai, palīdzēja rast jaunas idejas un veikt nākamā projekta plānošanu, kā arī sava konkrēta projekta partneru meklēšanu. Semināra trešā diena likumsakarīgi nobeidzās ar jaunu kopprojektu reģistrāciju un jaunizveidoto projektu prezentāciju pa grupām.

 

Seminārs bija kā ceļamaize jaunajam mācību gadam. Iesaku visiem, kas vēlas sava apmācības mērķa sasniegšanai izmantot IKT un starptautiskus kopprojektus kā instrumentus konkrētu uzdevumu risināšanā, pievērsties iespējām, kuras sniedz šāda veida starptautiskie izglītojošie un organizatoriskie pasākumi. Tie palīdz iesācējiem orientēties mūsdienu tehnoloģijas iespējās un arī plānot projektu no A līdz Z profesionāļu uzraudzībā, konsultējoties par visdažādākajiem jautājumiem.

 

Lilita Aleksejeva,

Bērnu un jauniešu centrs „Rīgas Skolēnu pils”

Filmu darbnīcas un Kinokluba

Interešu izglītības skolotāja

Lilita Aleksejeva

Mob.t.29120094

l.alekse@inbox.lv