Esam publicējuši vienpadsmit mūsu darbinieku amatus, kas ir gatavi 6.aprīlī uzņemt Ēnotājus!

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvia (JA Latvia) reģistrēta preču zīme.

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

Ēnu diena 2022. gadā norisināsies 6.aprīlī, kad Ēnotāji tiks aicināti arī pie mums – Bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils” ēnot mūsu Ēnu devējus – direktori, interešu izglītības pulciņu un kolektīvu vadītājus, māksliniekus un skolotājus.

Savus Ēnu devējus esam publicējuši https://enudiena.lv/, kur pieejama plašāka informācija par pieteikšanos Ēnu dienai.

Visi interesenti var pieteikties ŠEIT!