Emīlija, Monika, Anika un Maksis no Hamburgas

Šodien pie mums ieradās četri studenti-praktikanti Emīlija, Monika, Anika un Maksis no Hamburgas arodizglītības skolas Staatliche Fachschule fur Sozialpadagogik / FSP – Frobelseminar BS30 (Vācija) Erasmus pluss ES projekta “Mobilitat in der Erzieherinnenausbildung/2019-1-DE02-KA102-005782” ietvaros, lai iegūtu pieredzi Latvijā līdz 30.aprīlim.

Pirms brauciena uz Latviju mūsu vācu valodas skolotāja Ligita Kandere studentiem ir iemācījusi pirmās latviešu valodas prasmes un turpinās to mācīt visu prakses laiku, lai jauniešu mūsu vidē justos kā mājās. Jau pirmajā dienā visi praktikanti varēja pastāstīt par sevi, saviem hobijiem un mērķiem, ko viņi vēlētos pie mums iemācīties.

Pirmajā dienā praktikantus iepazīstinājām ar BJC “Rīgas Skolēnu pils” galvenajiem mērķiem un uzdevumiem, Rīgas Skolu muzeja 17.g.s. mācību klasi, cienājam ar latviešu tradicionālajiem sklandu raušiem un pīrāgiem.