Eiropas Savienības projekts „Leonardo da Vinči” Skolēnu pilī

Eiropas Savienības projekts „Leonardo da Vinči” ir 12 gadu. Šajā projektā piedalās arī Latvija. Projekta galvenais uzdevums – sekmēt zināšanu un prasmju attīstību, kas veicina nodarbinātību.

Šī projekta ietvaros Rīgas Skolēnu pils jau septīto gadu uzņem Vācijas pilsētas Hamburgas Sociālpedagoģijas augsskolas studentus, kuri savas zināšanas pedagoģijā, sociālpedagoģijā, psiholoģijā pielieto praksē Rīgas Skolēnu pilī. Kopš 1.februāra praksē Rīgas Skolēnu pilī ir 5 Vācijas studentes. Katra no studentēm ir izvēlējies kādu no Skolēnu pils pulciņiem kā savu prakses vietu.Vācu studentes ir pierādījušas, ka nepastāv valodas barjera darbā ar mūsu zinātkārajiem, atraktīvajiem bērniem. Vācu studenti vairākas reizes nedēļā Skolēnu pilī apmeklē latviešu valodas kursus, un ir veiksmīgi nokārtojuši jau pirmo eksāmenu sarunvalodā. Mūsu praktikanti izmanto katru iespēju savā brīvajā laikā apmeklēt dažādus Skolēnu pils pulciņus, kuros ar lielu prieku darbojas kopā ar pils audzēkņiem.

No 5. līdz 8.martam savus studentus un Rīgas Skolēnu pili apmeklēja divas Hamburgas Sociālpedagoģijas augsskolas pasniedzējas, Eiropas klases vadītājas. Viņas vēroja praktikantu darbu viņu izvēlētajās prakses vietās, novērtēja praktikantu dzīves apstākļus, satikās ar prakses vadītājiem un Skolēnu pils administrāciju. Interesanta izvērtās pasniedzēju ekskursija Skolēnu pilī esošajā Rīgas Skolu muzejā, kur viņas sagaidīja divas mūķenes – viduslaiku bērnu skolotājas, kas izrādījās pārģērbtas vācu studentes.

Pasniedzējas izteica vislielāko pateicību Skolēnu pilij, tās pedagogiem, saviem vācu praktikantiem un apbrīnu mūsu valstij par tajā saglabāto, unikālo interešu izglītību, par kuru vācieši varot tikai sapņot.

Iveta Freimane, Skolēnu pils direktora vietniece