Eiropas Savienības projekts „Leonardo da Vinči” Skolēnu pilī

Eiropas Savienības projektam „Leonardo da Vinči” ir 10 gadu. Šajā projektā jau 5 gadus piedalās arī Latvija. Projekta galvenais uzdevums – sekmēt zināšanu un prasmju attīstību, kas veicina nodarbinātību. Šī projekta ietvaros Rīgas Skolēnu pils jau piekto gadu uzņem Vācijas pilsētas Hamburgas Sociālpedagoģijas augsskolas studentus, kuri savas zināšanas pedagoģijā, sociālpedagoģijā, psiholoģijā pielieto praksē Rīgas Skolēnu pilī.Kopš februāra sākuma praksē Rīgas Skolēnu pilī ir 4 Vācijas studenti: Filips, Džila, Kima un Laura. Katrs no studentiem ir izvēlējies kādu no Skolēnu pils pulciņiem kā savu prakses vietu: Laura un Džila – Pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanās centru „Mazais Prātnieks”, Kima – Spēļu istabu, Filips – vācu valodas pulciņu un Rīgas Skolu muzeju. Vācu studenti ir pierādījuši, ka nepastāv valodas barjera darbā ar mūsu zinātkārajiem, atraktīvajiem bērniem. Vācu studenti vairākas reizes nedēļā Skolēnu pilī apmeklē latviešu valodas kursus, un ir veiksmīgi nokārtojuši jau pirmo eksāmenu sarunvalodā. Mūsu praktikanti izmanto katru iespēju savā brīvajā laikā apmeklēt dažādus Skolēnu pils pulciņus, kuros ar lielu prieku darbojas kopā ar pils audzēkņiem: futbola, badmintona, sporta tūrisma un klinšu kāpšanas, rotaslietu izgatavošanas nodarbībās.

No 8. līdz 11.martam savus studentus un Rīgas Skolēnu pili apmeklēja Hamburgas Sociālpedagoģijas augsskolas pasniedzēja, Eiropas klases vadītāja Sabīna Kasiske – Krauze. Viņa vēroja praktikantu darbu viņu izvēlētajās prakses vietās, novērtēja praktikantu dzīves apstākļus, satikās ar prakses vadītājiem un Skolēnu pils administrāciju. 9.martā Kasiskes – Krauzes kundze vērtēja Talantu šovu Spēļu istabā un studentes Kimas darbu ar bērniem, Džilas un Lauras rosīšanos „Mazajā Prātniekā”, Filipa sagatavoto nodarbību vācu valodas pulciņā un Rīgas Skolu muzejā. Skolēnu pils audzēkņiem students Filips pārtapa par mūku Gerhardu, kurš viduslaiku Rīgas Doma skolas klasē, ar žagaru saišķi vienā rokā, mācīja rakstīt uz vaska tāfelītēm. Kasiskes – Krauzes kundze izteica vislielāko pateicību Skolēnu pilij, tās pedagogiem, saviem vācu praktikantiem un apbrīnu mūsu valstij par tajā saglabāto, unikālo interešu izglītību, par kuru vācieši varot tikai sapņot.

Iveta Freimane, direktora vietniece

IMG_3673 by Rīgas Skolēnu Pils.

IMG_3682 by Rīgas Skolēnu Pils.

IMG_3700 by Rīgas Skolēnu Pils.

IMG_3704 by Rīgas Skolēnu Pils.

IMG_3707 by Rīgas Skolēnu Pils.

IMG_3718 by Rīgas Skolēnu Pils.