Eiropas Muzeju nakts

Sestdien, 14.maijā, “Eiropas Muzeju nakts” ietvaros, durvis plašam apmeklētāju lokam vēra Latvijas Valsts prezidenta rezidence – Rīgas pils, kurā uz laiku savu mājvietu atradusi BJC “Rīgas Skolēnu pils” foto pulciņa audzēkņu veidota izstāde-rēbuss “Satversme”. 

Izstāde-rēbuss savulaik tapa kā mācību darbs pulciņa skolmeistara Andra Kozlovska vadībā un Latvijas valsts simtgades kontekstā bija skatāmā Rīgas Skolēnu pils telpās. Izstādes darbi skatītājam piedāvā iespēju iepazīties ar vairāku Satversmes pantu tekstu, kas kodēts foto pulciņa audzēkņu uzņemtos attēlos un sastāda rēbusu – mīklu, kurā atminamie vārdi vai teikums doti zīmju, figūru un burtu kombinācijās. Skatītājam ir jāatmin katrā fotogrāfijā kodētais vārds un, atbilstīgi norādītajai leģendai, jāizmanto attiecīgie tajā atrodamie burti, lai nu jau citā kombinācijā tos ieraudzītu Satversmes tekstam atbilstīgos vārdos un teikumos.

1920.gada 1. maijā Satversmes sapulce sanāca uz savu pirmo sēdi pēc aprīļa vidū notikušām vēlēšanām. No 150 ievēlēto deputātu vidus par Satversmes sapulces priekšsēdētāju kļuva Jānis Čakste, kurš pildīja arī Valsts prezidenta funkcijas. Satversmes sapulce darbojās līdz 1922. gada 7. novembrim, kad likumdevēja funkcijas pārņēma 1. Saeima. Latvijas Republikas Satversme ir Latvijas Republikas pamatlikums – konstitūcija. Jaunvārdu ‘Satversme’ radījis Atis Kronvalds, lai aizstātu svešvārdu konstitūcija. Satversme ir vecākā spēkā esošā Centrālās un Austrumeiropas konstitūcija.

Foto autors: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.