Dzīves prasmju pulciņš „Mazais Es – Lielajā pasaulē”

Dzīves prasmju pulciņš „Mazais Es – Lielajā pasaulē”

 

Aicināti bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem uz praktiskām un radošām nodarbībām 2 reizes nedēļā.

 

  • Nodarbību laikā plānots kopīgi:
  • apgūt un prast pielietot sadzīvē nepieciešamās iemaņas;
  • attīstīt veselīgus paradumus un apgūt lietišķās etiķetes pamatus;
  • attīstīt radošumu un estētiskās gaumes veidošanu;
  • rosināt bērnu patstāvīgu domāšanu, spēju analizēt, salīdzināt, modelēt, izpildot dažāda veida uzdevumus dažādās sarežģītības pakāpēs;
  • palīdzēt bērniem adaptēties sabiedrībā, spēt darboties grupās un individuāli.

 

Darbosimies ar instrumentiem (āmuru, skrūvgriezi, šķērēm, adatām utt.), labosim, veidosim, plānosim savu dienas režīmu, mācīsimies būt par labiem saimniekiem un saimniecēm,  mācīsimies plānot finanses un iepirksimies, veidosim izpratni par veselīgu dzīvesveidu, mācīsimies svinēt svētkus,  veidosim savu stilu, vienu reizi mēnesī dosimies pārgājienā un vērosim dabu.

 

 

Informācija: mob.t. 29539205, mara.vilcina@riga.lv