DS „Dzintarjūra” vasaras atpūtas un Standarta deju treniņnometne „Dzintarjūra 2”

Laiks, vieta: 2010.gada 25.jūlijs – 06.augusts, Zaļenieku pagasts, Zaļenieku arodvidusskola.

Siguldas nometnē „Dzintarjūra 2”  audzēkņi deju nodarbībās gatavoja jaunās deju programmas un variācijas Standarta jeb Eiropas dejām. 60 audzēkņi tika sadalīti 4 grupās, atbilstoši vecumam, deju prasmei un kvalifikācijas klasēm. Kopumā nometnē tika strādāts pie visu 5 Standarta deju ( Lēnais valsis, Tango, Vīnes valsis, Fokstrots, Kviksteps ) jaunajām programmām.1. un 2.grupas audzēkņi 6 dienas nometnē nodarbojās viespedagogu Peep & Ave Vardjas (Igaunija) vadībā. Strādāja pie pareizas eplošanas, enerģijas un deju raksturiem. Savukārt 3. un 4.grupas mācījās jaunas dejas.

Ārpus dejām mazie audzēkņi nodarbojās interešu darbnīcās (zīmēja, veidoja utt). Interešu darbnīcas skolotāja Guna iepazīstināja audzēkņus ar Zaļenieku vecās muižas vēsturi un brīnišķīgo muižas parku. Katru dienu 3. un 4.grupas devās izlūkot Zaļenieku apkārtni. Mazākie audzēkņi gatavoja mākslas darbus, vāca zāļu tējas un gatavoja pārsteigumu vecākiem. Interešu darbnīcā pie skolotājas Anitas audzēkņi veidoja brīnišķīgus izstyrādājumus no čiekuriem, sausajiem ziediņiem, koka un krāsainajiem diegiem.

Vakaros notika aktīvas sporta aktivitātes, dzimšanas un vārda dienu svinēšanas, tematiskās stundas un diskotēkas.

27.jūlijā pie nometnes audzēkņiem viesojās pārstāvji no “Rīgas piena kombināta” ar savas pārstāvētās produkcijas degustāciju. Tā izdevās lieliska un bērniem ļoti patika. Bērni iepazinās ar saldējuma un citu gardumu ražošanas tehnoloģiju. Savukārt 4.augustā auzēkņiem par pareizu zobu kopšanu un mutes higiēnu stāstīja pārstāvji no Jelgavas Veselības centra. Bērniem tika uzdāvinātas viņiem atbilstošas zobu birstītes un zobu pastas.

6.augustā notika nometnes noslēguma koncerts, kurā piedalījās visi nometnes audzēkņi. Skatītājos bija audzēkņu vecāki un Zaļenieku vietējie iedzīvotāji, kuri, nu jau tradicionāli, ļoti gaida šo gadskārtējo vasaras koncertu.

Lolita Ivuškāne, DS “Dzintarjūra” skolotāja