Ritmoplastika

Darbojamies ar prieku un izzinam pasauli caur kustību mūzikā!

Ritmoplastika ir pulciņš, kas attīsta bērna radošās spējas, kā arī veicina viņa fizisko attīstību.

Caur dažādām kustību un iztēles rotaļām bērni apgūst latviešu tradicionālo deju soļus, mūzikas izteiksmes līdzekļus, un jo sevišķi attīsta iztēli. Bērni mācās klausīties mūziku, raksturot to un atveidot kustībā. Tiek veicināta viņu spēja sadarboties ar citiem vienaudžiem, kā arī tiek izzinātas sava ķermeņa iespējas muzikāli ritmiskajās kustībās.

Decembrī un maijā, bērni gūst skatuves pieredzi nelielos tematiskos koncertos, bet mums svarīgākais ir nodarbību process, kurā bērni ar prieku un interesi darbojas atbilstoši savām spējām.

 

Šis pulciņš ir domāts bērniem no 2 līdz 7 gadu vecumam.

 

Nodarbību laiki pirmdienās un ceturtdienās:

 

  • 14.50-15.50 7g.vec. (1.kl.)
  • 16.00-16.30 (2-3 g.vec.)
  • 16.30-17.00 (2-3 g.vec.)
  • 17.05-17.35 (3-4 g.vec.)
  • 17.35-18.05 (3-4 g.vec.)
  • 18.10-18.40 (4-5 g.vec.)
  • 18.40- 19.10 (4-5 g.vec.)
  • 19.15-19.45 (5-6 g.vec.)
  • 19.45-20.15 (5-6 g.vec.)

 

 

! Grupu sadalījums pa vecumiem var mainīties pēc pieteikušos bērnu skaita un vecuma!

Informācijai: skolotāja Ieva, mob.t.26050613, [email protected]