Covid – 19

Pamatojoties uz Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar COVID-19 izplatību”, IKSD Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils”, pamatojoties uz nomnieka atbilstību noteiktajiem kritērijiem un iesniegumu – piešķir atbalstu SIA “KAFE SERVISS” (Reģ.Nr.40003419037) par 2020.gada jūnija mēnesi.