Bērnu kora studijas „Odziņas” vasaras nometne „Dziedātprieks”

Nometne notika no 2015. gada 6.-13. jūnijam viesu mājā „Upītes”, Katvaru pagasta Limbažu novadā. Nometnes dalībniekiem – 20 audzēkņiem vecumā no 6 līdz 15 gadi tika dota iespēja radoši, muzikāli un sportiski pavadīt laiku. Katru dienu notika 2 dziedāšanas nodarbības, mākslas nodarbība un sportiskās aktivitāte. Katru vakaru bija kāds īpašs tematiskais pasākums vai ekskursija.

 

Atpūta tika organizēta radošā vidē, mākslas nodarbībās bērni zīmēja, līmēja, krāsoja, veidoja, varēja gan organizēti, gan brīvi izpausties, un arī fiziskajam aktivitātēm tika piešķirta ievērojama loma. Tieši fiziskās aktivitātes bija tās, kurās bērni ļoti labprāt piedalījās un jutās patīkami pavadījuši laiku svaigā gaisā – ne tikai peldēšanās, futbols, basketbols, tautas bumba, volejbols, bet arī staigāšana – bērniem vairāku kilometru pastaiga līdz ezeram vai ekskursiju objektiem sagādāja prieku un patīkamu atpūtu. Audzēkņi sava starpā lieliski sapratās, bija atsaucīgi un draudzīgi viens pret otru. Dalībnieki katru rītu uz nometni nāca ar prieku un lielām gaidām par nometnes dienas notikumiem.

 

Nometnes beidzamā dienā Pociema kultūras namā notika koncerts vecākiem un citiem interesentiem, bērni dziedāja no galvas 9 divbalsīgas dziesmas un izpelnījās patiesu sajūsmu no vecākiem. Vecāku ovācijas un aplausi liek secināt, ka ne tikai nometnes dalībniekiem un darbiniekiem gandarījums par paveikto, bet arī visiem klausītājiem prieks par dzirdēto.

 

Rita Birzule, rita.birzule@gmail.com

nometnes vadītāja,

interešu izglītības skolotāja

bērnu kora studija „Odziņas”

Bērnu un jauniešu centrs „Rīgas Skolēnu pils”

www.rsp.lv, www.facebook.com/BJCRSP