Audzēkņi atgriežas no ekspedīcijas par Igaunijas un Latvijas kultūrvēstures saskarsmi.

2018.gada 10.jūnijā Eiropas kultūras, Televīzijas un Multiplikācijas pulciņu audzēkņi devās ekspedīcijā iepazīt Igaunijas un Latvijas kultūrvēstures saskarsmes līdzības un atšķirības pilsētas, personības, vēsturisko notikumu līmeņos. Ekspedīcijas maršrutā tika iekļauti dažādi objekti: Ziemeļlatvijas daba (Zīles dabas taka) un Dienvidigaunijas Hummuli pilsētiņas dabas parks, kā arī Rīgas aristokrātiskās dzimtas izcilais karavadonis un stratēģis, Napoleona kara uzvarētājs  Barklajs de Tolli, kura mauzolejs atrodas Igaunijā, Jogevestē.

 

Esot Barklaja de Tolli mauzolejā un muzejā, uzzinājām vairāk par Latvijas baltvācieša lomu Napoleona kara gaitā.  Apmeklējām historisma stilā celto muižas pili Hummuli pilsētā, kas šobrīd ir skola un pārrunājām Lielā Ziemeļu kara nozīmi abu valstu vēsturē. Tieši pie Igaunijas Hummuli pilsētas notikusi lielākā un izšķirošā kauja, pēc kuras Krievijas cara Pētera I karaspēks bez pretošanās ienāca tagadējā Latvijas teritorijā.

 

Valka un Valga – viena pilsēta, kas dalīta divām valstīm ar mazo Varžupīti kā robežu. Apmeklējām, mūsuprāt, interesantākos objektus, komunicējām ar vietējiem iedzīvotājiem. Patīkami bija redzēt pilsētas sakoptību un iedzīvotāju atsaucību.

 

Ekspedīcijas maršruts un iepazīšanas objekti ir mācību gada laikā iekļauti mācību programmu saturā. Audzēkņiem ir kļuvusi skaidrāka un saprotamāka Latvijas un Igaunijas kopīgā vēsture – Livonijas valsts pastāvēšana, Napoleona kari un Lielais Ziemeļu karš. Praktisku foto uzdevumu veikšana ir uzlabojusi audzēkņu kompozīcijas, krāsu un foto sižeta izpratni.

 

Tatjana Gvozdeva, tgvozdeva@edu.riga.lv

Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils”

Multiplikācijas studijas, Eiropas kultūras, Televīzijas pulciņu interešu izglītības skolotāja

www.rsp.lv

www.facebook.com (Bjc Rīgas Skolēnu Pils)

www.youtube.com (kanāls – Rīgas Skolēnu pils)