Atklātais Rīgas skolēnu Radioelektronikas konkurss

23.aprīlī Tehnikās Jaunrades namā „Annas2”, Rīgā notika Atklātais Rīgas skolēnu Radioelektronikas konkurss. Šajā konkursā Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” radioelektronikas pulciņš sekmīgi piedalās jau 13 gadus. Šogad konkursā startēja 44 dalībnieki no TJN „Annas2”, Jūrmalas Jaunrades nama, Ventspils Jaunrades nama, Liepājas Jaunrades nama un Rīgas Skolēnu pils.

 

Konkurss noritēja divās kārtās- no sākuma teorētiskais tests un otrajā kārtā – praktiska darbība ar elektronikas iekārtām. No 6 Skolēnu pils dalībniekiem 3 sekmīgi tika izvirzīti uz otro kārtu, un rezultātā ieguva trīs godalgotas vietas- Raitis Kriķis 1.vietu vecākajā grupā, bet Mārtiņam Jekimovam un Kristapam Ābelim šis konkurss bija veiksmīga debija- attiecīgi 3.vieta, 1.vieta vidējā grupā.

 

Kamēr audzēkņi sacentās, skolotāji iepazinās ar jaunrades namu, apmeklēja radniecīgus pulciņus un apmainījās pieredzē. Skolēnu pils pārstāvjus ieinteresēja oriģinālā iekārta gaismas pārnēsāšanai un dozēšanai, ko ar nelieliem uzlabojumiem noteikti ieviesīsim savā praksē.

 

Jānis Ozols-Ozoliņš,

Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” radioelektronikas pulciņa interešu izglītības skolotājs

radiojanis@inbox.lv