Arheoloģijas un vēstures pulciņš ziemas mēnešos….

Aukstajos ziemas mēnešos arheoloģijas- vēstures pulciņa audzēkņi intensīvi apgūst teoriju. Mācību ekskursijās iepazīst Vecrīgu, Rīgas Vēstures un Kuģniecības muzeja un Latvijas Nacionālā Vēstures muzeja ekspozīcjas. Vecākās grupas audzēkņiem nozīmīgi bija 3. februārī Latvijas Valsts Universitātes Vēstures fakultatē notikušie arheologu zinātniskie lasījumi, kuros savus darbus prezentēja topošie arheologi, kā arī viņu pasniedzēji – uzniversitātes mācībspēki. Noklausījāmies arī kādreizējās pulciņa audzēknes Innas Lazdiņas nopietno referātu par apģēba vēturisko nozīmi. Šie referāti pulciņa audzēkņiem parādīja, cik nopietns pētniecības darbs jāveic, lai izstrādātu kādu mūsu senvēsturei veiltītu tēmu. Iegūtie iespaidi šo lasījumu laikā pulciņa dalībniekiem mācīja izprast, ka arheologa darbs nav tiai romantiskais noskaņojums vasaras izrakumu laikā kopējā darbā un atpūtā.

Ināra Kuniga, pulciņa skolotāja