Arheoloģijas pulciņa audzēkņu izrakumi 8. – 12. gadsimta latgaļu kapulaukā

Arheoloģijas – Vecrīgas vēstures pulciņa audzēkņi divas nedēļas jūlijā piedalījās savas skolotājas Ināras Kunigas vadītajos izrakumos 8. – 12. gadsimta latgaļu līdzenajā kapulaukā Rušona ezera krastā.

Strādājot ar kompasu, mērlenti, nivelieri, lielajām lāpstām, sapieru, kāpostu lāpstiņām, špaktelēm, ķellēm un otiņām praksē apguva iemaņas arheoloģiskā pieminekļa izpētē.Kapulaukā izpētīti divpadsmit 9. – 11. gadsimta latgaļu apbedījumi. Latgaļi savus miorušos apglabā svētku tērpā, tāpēc atradumi ir ļoti interesanti. Vīriešiem galvenokārt līdzi doti ieroči, sievietēm – rotaslietas.

Pēc darba izrakumos ekspedīcijas dalībnieki piedalījās sacensībās, projektu spēlēs, karnevālā un dziesmu vakaros pie ugunskura. Ekskursijās iepazina Aglonas apkārtnes vēstures un dabas pieminekļus.

Ināra Kuniga, Arheoloģijas – Vecrīgas vēstures pulciņa skolotāja