Arheoloģijas – vēstures pulciņa vasaras nometne

Mēs, arheoloģijas – vēstures pulciņa audzēkņi, jūnija nogalē devāmies izbraukumā uz Latgales Riebiņu novadu, lai piedalītos savas skolotājas vadītajos izrakumos Rušona ezera krastā esošajā Kristapiņu kapulaukā. Šie tikai nedēļu ilgie izrakumi bija ļoti aizraujoši, jo pēc darba pilskalnā, kur mūsu galvenais atradums bija māla trauku lauskas, tagad redzējām kā rotas, tā darbarīkus un ieročus. Kapulaukā cilvēki bijuši apbedīti no 8. gadsimta beigām līdz 13. gadsimtam. Šī gada atradumi galvenokārt attiecināmi 9. gadsimtam. Izrādījās, ka cilvēki bija apglabāti svētku tērpos. Kādai sievietei galvā bija uzvilkts grīstes vainags – uz vilnas dzijas uzvērtas lielas bronzas spirāles, ap kaklu aplikti divi bronzas kaklariņķi, uz katras rokas pa divām bronzas aprocēm, bet pie galvas nolikts darbarīks –  no māla darināts vērpjamās vārpstas skriemelis. Savukārt vīrietim atsedzām ar bronzas spirālītēm rotātu galvassegu ( cepuri ), vienu mazāku pakavsaktu krekla, bet lielāku – apmetņa saspraušanai, kreisajā rokā uzmauktu karavīra aproci, uz ādas siksniņām uzvēru bronzas spirālīšu roku aptinumus, bet pie kājām noliktu dzelzs cirvi, šķēpu un zirga laužņus. Mūsu darbs izrakumos bija ļoti atbildīgs. Apbedījumu atsegšana galvenokārt gan bija skolotājas uzdevums, jo šādos izrakumos mēs vēl nebijām piedalījušies. Pēdējās izrakumu dienas bija bagātas ar lietiem, tāpēc pāri izrakuma laukumam vajadzēja uzcelt nojumi, lai varētu sekmīgi veikt atsegtā materiāla fiksāciju.

Visi ekspedīcijas dalībnieki izjuta romantisko dzīvi teltīs, ēdiena gatavošanu uz ugunskura, peldes ezerā, kopējos pasākumus, dziesmu vakarus pie ugunskura.

Arheoloģijas – vēstures pulciņa audzēkņi