Angļu valodas pulciņš svin Halloween

31. oktobrī angļu valodas pulciņa jaunākā vecuma grupas piedalījās gadskārtējā Halloween ballītē. Visi bērni ieradās pašu pagatavotās maskās un spēlēja angļu tradicionālās Halloween rotaļas: „Trick or treat”, Apple bobbing” un Apples on strings”. Šogad bērni paši bija izveidojošu „The National Gallery of Monsters („Nacionālo mošķu galeriju”). Balsošanas rezultātā par labāko mošķi tika atzīts Lauras Apsītes „Spider”. Ballītes noslēgumā tika rīkota konfekšu tūtas meklēšana un tradicionālais skrējiens nakts tumsā apkārt Skolēnu pilij.

Lilita Rubīne,

Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” angļu valodas pulciņa interešu izglītības skolotāja

lilita.rubine@inbox.lv