Aktualitātes 21.-27. marts

Uzmanību!

Šonedēļ nenotiks nodarbības:

  • Šaušanas sporta pulciņam pie skolotāja Emīla Vasermaņa
  • Pulciņam “Apģērbu stils un mode” pie skolotājas Antras Žīgures
  • Pulciņam “Floristika un dāvanu dizains” ” pie skolotājas Intas Valdenas
  • Pulciņam “Radioelektronika un Robotikas pamati” pie skolotāja Jāņa Ozola-Ozoliņa
  • Kokapstrādes un dizaina pulciņam pie skolotāja Arvīda Matuseviča
  • Mākslas pulciņam “Jautrās krāsas” pie skolotājas Martas Krastas

Atsākas nodarbības:

  • Ar 24.martu “Ritmoplastika” pie skolotājas Iavas Romanovskas
  • Pulciņam “Rotaslietu izgatavošana” pie skolotājas Marutas Kvēpas
  • Pulciņam “Angļu valoda jauniešiem” pie skolotājas Olgas Beleckas
  • Koklētāju ansamblim “Austriņa” pie skolotājas Ivetas Tauriņas