Aktuāli

Informējam, ka šonedēļ 26.-31.01. nenotiks nodarbības multiplikācijas studijai, Eiropas kultūras pulciņam un Televīzijas pulciņam pie T.Gvozdevas, skolotājas slimības dēļ.

Administrācija