Akordeonistu ansamblis “Opuss” piedalās

Izstādes “Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss” atklāšanā Likteņdārzā, Saieta namā 2022.gada 7.oktobrī uzstājās apvienotais akordeonistu ansamblis no BJC “Rīgas Skolēnu pils” akordeonistu ansambļa “Opuss” un Kokneses mūzikas skolas audzēkņiem, vadītāja Karoline Vancāne. Akordeonistu mūzika izskanēja pasākumā trīs reizes. Pasākums notika ļoti sirsnīgā gaisotnē, tā viesi bija Eiropas parlamenta deputāte, nodibinājuma “Kokneses fonds” priekšsēdētāja Sandra Kalniete, Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dainis Vingris, Tukuma muzeja direktore Agrita Ozola, LR Kultūras ministrijas Parlamentārais sekretārs Ritvars Jansons, UNESCO Latvijas nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika un daudzi citi.