Aicinām uz koncertu “Kas var zvaigznes izskaitīt”

2022.gada 14.aprīlis, pl. 19.00

Piedalās RKTMC “Mazā Ģilde” sieviešu koris “Ausma”, mākslinieciskais vadītājs Jānis Zirnis, koncertmeistares Vita Grīnhofa, Dzintra Vīcupe un Diana Prande, RKTMC “Mazā Ģilde” koklētāju ansamblis “Kokļu klubs”, BJC “Rīgas Skolēnu pils” koklētāju ansamblis “Austriņa”, vadītāja Iveta Tauriņa. Programmā latviešu komponistu orģinālmūzika un tautasdziesmu apdares. Koncertu vada Juris Kalniņš.