Aicinājums visiem, kas mīl Rīgas Skolēnu pili!

Aicinām visus audzēkņus, pedagogus un citus interesentus iesaistīties Dziesmas  pilij  tapšanā –  sacerot dzejoli! 

Mūsu vērtības  – radošums, attīstība, dinamiskums, izpausmes brīvība, tradīcijas, mantojums. 

Dzejoļu iesūtīšanas termiņš – 25.03.2021. 

E-pasts – [email protected] 

Veiksmīgāko dzejoļu autori  saņems pārsteiguma balvas! 

Lūgums ņemt vērā, ka dalībnieks, iesniedzot savu dzejoli konkursam, piekrīt tā publiskošanai.