Aicina pieteikties uz vakanto amatu.

Bērnu un jauniešu centrs „Rīgas Skolēnu pils”

aicina pieteikties uz vakanto amatu:

 

direktora vietnieks izglītības jomā.

 

Galvenie pienākumi:

 • piedalīties Iestādes reglamentējošo normatīvo aktu izstrādē un nodrošināt to ievērošanu;
 • plānot, organizēt un nodrošināt kvalitatīvu pedagoģisko izglītības procesu Iestādē atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • koordinēt savā pārziņā esošos pedagogus un interešu izglītības programmas un risināt visus jautājumus par savā kompetencē esošajiem pienākumiem,
 • sagatavot pedagoģisko darbinieku tarifikācijas/pārtarifikācijas projektu; pedagogu un audzēkņu informācijas ievadīšanu, aktualizēšanu, piederības izbeigšanu Valsts izglītības informācijas sistēmā;
 • analizēt un vērtēt izglītības procesu un tā rezultātus, izvirzīt jaunus uzdevumus un informēt par to pedagogus, izglītojamos un viņu vecākus;
 • konsultēt pedagogus, nodrošināt viņiem metodisko palīdzību.

 

Prasības:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība;
 • vēlama pieredze vadošā amatā izglītības sistēmā vai interešu izglītības jomā un kā interešu izglītības skolotājam;
 • vismaz 1 svešvalodas zināšanas sarunvalodas līmenī;
 • vispārējā orientēšanās likumdošanas jautājumos, kas saistīti ar izglītību;
 • spēja organizēt, vadīt un plānot padoto darbinieku darbu. Nepieciešama spēja analizēt un vispārināt problēmas, plānot un noteikt darbības virziena prioritātes. Jāspēj pastāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • teicamas komunikācijas un sadarbības spējas, iniciatīva, spēja strādāt komandā;
 • labas prasmes un iemaņas darbā ar biroja tehniku, labas datorprasmes.

 

 

Dokumentus – pieteikuma–motivācijas vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas un vēlams rekomendācijas – līdz 29.11.2018. sūtīt uz e-pastu: bjcrsp@riga.lv ar norādi “konkursam”, vai iesniegt Bērnu un jauniešu centrā „Rīgas Skolēnu pils”, Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 99, Administrācijā. Tālruņi uzziņām 677848826, 29539205.