5. Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivāls.