5. Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivāls.

2. jūnijā “Apģērbu stils un mode” pulciņa audzēknes ar skolotāju Antru Žīguri piedalījās 5. Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivāla “Toņi un pustoņi” noslēguma tērpu kolekciju parādē Bauskas pilī. Modes skatē tika demonstrētas divas kolekcijas, kuras ieguva pirmo pākāpi “Krāsainie gadalaiki” un “Rīgas namu jumti”.