29.oktobrī, mūsu TDA „Uguntiņa” devās uz skaisto kultūras pili „Ziemeļblāzma”

Burvīgā rudens pēcpusdienā, 29.oktobrī, mūsu TDA „Uguntiņa” devās uz skaisto kultūras pili „Ziemeļblāzma”, lai kopā ar citiem ansambļiem izdejotu koncertu “Pērkonam’i visa zeme”, ko savās mājas rīkoja Deju ansamblis “Pērkons”.