2023.03.07 Iepirkums-transp.-BJCRSP-23-1_Nolikuma-2.pielikums