2013. gads ANO dalībvalstīs – Starptautiskais ūdens sadarbības gads

39aea1952be085f682dbf08ec415f2c82fc4c776Latvijā Starptautiskajam ūdens sadarbības gadam veltītas aktivitātes iesākušās ar konkursu 7. – 12. klašu skolēniem par Latvijas dabaszinātnēm pasaules kontekstā „Mēs par Latviju!”. To ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) atbalstu rīko bērnu un jauniešu vides izglītības centrs “Rīgas Dabaszinību skola” sadarbībā ar Rīgas domi. Konkursu atklās Pasaules ūdens dienā – 22. martā, un tā pirmā kārta būs veltīta ūdens tematam. Savukārt UNESCO Baltijas jūras projekta Latvijas dalībskolas aprīļa beigās Pumpuru vidusskolā organizēs ūdens tematam veltītu konferenci.

Saite >> http://www.unesco.lv/lv/zinatne/2013-gads-ano-dalibvalstis-starptautiskais-udens-sadarbibas-gads/