20.gadsimts kā kinolente

Sagaidot Latvijas Republikas 95.gadadienu, 15.novembrī Rīgas Skolu muzejā atklāja ekspozīciju „Izglītība Rīgā 1918.-2000.g.”

Nelielā telpā jāataino tik sarežģīts, daudziem notikumiem, politiskiem pavērsieniem un traģiskiem likteņstāstiem pārbagātais 20.gadsimts. Tāpēc ekspozīcijai dots apakšnosaukums „20.gadsimts kā kinolente”, ko arī iezīmē kinofilmas – karogu – politisko vadītāju portretu līnija sienu augšējā daļā. Iespējams, tā mazliet didaktiski, bet ikvienam saprotami parāda politisko pārvērtību virpuli, kurā, nenoliedzami, tika ierauta gan skola, gan visa izglītības sistēma.

 

Ekspozīcijas pamatideja – atvērta burtnīca ar iezīmētām tabulām atsevišķiem vēstures periodiem – Latvijas Republikas laiks, 1940-tie gadi kā Latvijas neatkarības zaudēšanas un okupācijas režīmu laiks, atmodas un atjaunotās Latvijas Republikas pirmā desmitgade. Līdzās jaunu skolu celtniecībai, liela uzmanība veltīta mācību procesa, bērnu un jauniešu organizāciju, ārpusklases darba atspoguļošanai. Mācību grāmatas, burtnīcas, dienasgrāmatas, skolēnu apliecības, liecības u.c. skolas lietas, kā arī improvizēta klase un arhīvu un citu muzeju piedāvātie foto un kino materiāli ļauj apmeklētājam pilnīgāk iejusties 20.gs. Rīgas skolas atmosfērā.

Rīgas Skolu muzeja ekspozīcijas „Izglītība Rīgā 1918.-2000.g.” prezentācijas pasākumu Rīgas Skolēnu pils Svētku zālē atklāja TDA „Uguntiņa” ar A.Līventāles deju „Skolas valsis”. Rīgas Skolu muzeja vadītājs Jāzeps Imants Vikšers sniedza ieskatu ekspozīcijas tapšanā un virtuāli iepazīstināja ar jaunās ekspozīcijas vadlīnijām, kā arī pateicās Muzeja darbiniekiem par kopējo veikumu.

 

Skolēnu pils direktors Juris Bogdānovs pateicās muzeja darbiniekiem par ieguldīto darbu saistošās ekspozīcijas veidošanā. Kolēģe no Brēmenes Ulla Nitsch pakavējās atmiņās par 2001.gadu, kad Rīgas 800 gadu svinību laikā Skolēnu pils telpās bija izvietota Brēmenes Skolu muzeja izstāde, dodot pozitīvu impulsu Rīgas Domei pieņemt lēmumu par Rīgas Skolu muzeja dibināšanu. Pirmā Rīgas Skolu muzeja vadītāja Aina Elita Zumente izteica gandarījumu, ka tagad muzejs ataino skolas izglītību no 13.līdz 21.gs., pateicoties arī agrākajiem muzeja darbiniekiem. Viņa pieminēja mūžībā aizgājušo muzeja zinātnisko konsultantu – skolu vēsturnieku, Triju zvaigžņu ordeņa kavalieri Alfrēdu Stari. Latvijas Muzeju biedrības lielās saimes vārdā Rīgas Skolu muzeju sveica biedrības priekšsēdētāja Taiga Kokneviča. Prieku un gandarījumu par muzeja veikumu izteica Rīgas Domes IKSD Interešu izglītības programmu vadītāja Irina Jākobsone, Igaunijas Pedagoģijas arhīva un muzeja pārstāve Mare Torm, LU Pedagoģijas muzeja vadītāja, profesore Aīda krūze, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore Baiba Kaļķe, RIIMC vadītāja Inga Cimiņa u.c. pasākuma dalībnieki.

 

Rīgas Skolu muzeja vadītājs Jāzeps Imants Vikšers  pateicās visiem Muzeja tapšanas atbalstītājiem  par krājuma papildināšanu;  īpašs paldies R.Vilkam,  A.Skujam, J.Bogdānovam, kā arī bijušajam Muzeja darbiniekam G.Kušķim par entuziasmu eksponātu meklēšanā.

Vēlāk pasākuma dalībnieki tika aicināti aplūkot un novērtēt jauno ekspozīciju „Izglītība Rīgā 1918.-2000.g.”

Jāzeps Imants Vikšers,

Rīgas Skolu muzeja vadītājs

http://skolumuzejs.lv/

skolumuzejs@inbox.lv

 

P.S. Rīgas Skolu muzeja darbinieki aicina visus interesentus apmeklēt jauno ekspozīciju.

Muzeja darba laiks apmeklētājiem: darbadienās plkst.10.00–16.00

Kontakttālrunis: mob.27006037