2.vieta datorgrafikas audzēknei

Datorgrafikas pulciņa audzēkne Adrija Lapiņa ar datorgrafikas darbu “Kosmosa ekspresis” iegūst 2. vietu Rīgas Jauno tehniķu centra rīkotajā  Rīgas atklāto bērnu un jauniešu datorgrafikas konkursā – izstādē „Nākotnes transports”

Paldies skolotājai Ainai Putniņai