10.martā notiks Labdarības pasākums Ukrainas atbalstam