Konkursa – izstādes “Visa mana grezna rota” laureātu apbalvošana.

Konkursa – izstādes “Visa mana grezna rota” laureātu apbalvošana.

13.maija pēcpusdienā Vecrīgas sirdī – Rīgas mākslas telpā notika Rīgas izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa – izstādes “Visa mana grezna rota” laureātu apbalvošana. Paldies pasākuma organizatoriem – Rīgas Interešu izglītības metodiskajam centram.

Lepojamies ar mūsu Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” audzēkņu – laureātu un skolotāju sasniegumiem:

2.pakāpes diploms:

Simona Seržane, skolotāja Inta Stupāne

Laura Malceniece, skolotāja Dagnija Ramane

Beatrise Bērtulsone, skolotāja Lelde Laura

Marta Elīna Grīnberga, skolotāja Antra Žīgure

3.pakāpes diploms:

Enija Ratniece, skolotāja Inta Stupāne

Emīlija Zeltiņa, skolotāja Inta Stupāne

Rebeka Mieriņa, skolotāja Dagnija Ramane

Juta Jonikāne, skolotāja Māra Mickeviča

Sofia Alise Danosa, skolotāja Marta Krasta

Juveliermākslas un metāla dizaina pulciņš, skolotājs Egils Stepiņš

Atzinība

Paula Gūtmane, skolotāja Māra Mickeviča

Luīze Rubene, skolotāja Lelde Laura

Mare Migla Zakse, skolotāja Marta Krasta

Laimdota Vilcēna, skolotāja Elga Šmite

Informāciju sagatavoja:

Iveta Freimane, ifreimane4@edu.riga.lv

Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils”

Direktora vietniece

www.rsp.lv

www.facebook.com (Bjc Rīgas Skolēnu Pils)

www.youtube.com (kanāls – Rīgas Skolēnu pils)