Izdota grāmata “Rīgas Skolēnu pils gadu ritos”.

Izdota grāmata “Rīgas Skolēnu pils gadu ritos”.

29.februārī plkst.15.00 Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” Svētku zālē notiks grāmatas “Rīgas Skolēnu pils gadu ritos” atvēršanas svētki.

Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” pirmsākumi meklējami 1940.gada rudenī, un tā ir pirmā iestāde Latvijā, kura veidota ar mērķi pulcināt bērnus nodarbībām pēc mācību stundām skolā. Tagad tā ir viena no lielākajām interešu izglītības iestādēm Latvijā.

Grāmata veidota, lai, akcentējot vēstures faktus 80 gadu garumā, pierakstot četru paaudžu atmiņu stāstus, vēstītu par Rīgas Skolēnu pili. Izdevumā rastas atbildes tam fenomenam, kāpēc daudzu gadu garumā pedagogi, darbinieki, bērni un jaunieši, viņu vecāki ar mīlestību, sirsnību un pateicību atceras šeit piedzīvoto un atgriežas ciemos atkal un atkal. Grāmata atspoguļo arī to, kā “Pilī” izzinātais, apgūtais, iemācītais, izdzīvotais palīdzējis kādam izvēlēties profesiju, nostiprinājis raksturu, devis stimulu turpmākai dzīvei.

“Rīgas Skolēnu (agrāk Pionieru) pils mūžs ir tik neviennozīmīgs – tik bagāts cilvēkbērnu un pedagogu personībām, ka vienkārši par to ir jāstāsta. Grāmatā sniegtā informācija ir interesanta šodienas lasītājam un tā kalpos kā ieguldījums nākotnei”, saka grāmatas veidotāji.

Grāmatu “Rīgas Skolēnu pils gadu ritos” veidojusi Ināra Jankovska, apkopojot esošo un bijušo darbinieku, skolotāju un audzēkņu atmiņas.

Tā būs pieejama Bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils”.

Informācija: Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” grāmatas projekta vadītāja Ināra Jankovska, tālr. 29539225, direktore Māra Vilciņa, tālr. 29539205.