Interešu izglītības kolektīvu sadraudzības koncerts “Pietura Gadalaiki”.

Interešu izglītības kolektīvu sadraudzības koncerts “Pietura Gadalaiki”.

2020.gada 28.februārī Rīgas Nevalstisko organizāciju namā notika  interešu izglītības kolektīvu sadraudzības koncerts “Pietura Gadalaiki”. Koncertā piedalījās  Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” meiteņu kamerkoris “Tonika” (skolotājas Laila Lineja un Diāna Gromovaja, koncertmeistare Aija Bērziņa), deju studija “Radošā deja mazajiem” un Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Mārdega” tautas deju kolektīvs (vadītāja Laura Pavilone).

Koncerts tika veidots kā stāsts par mūsu brīnišķīgo zemi, tās dabu, kurā var piedzīvot visus četrus gadalaikus. Piedzīvot tos kopā ar ģimenēm – mammām, tētiem, vecmāmiņām un vectētiņiem. Tajā skanēja Raimonda Paula, Ulda Stabulnieka, Renāra Kaupera iemīļotas dziesmas, kā arī katru gadalaiku raksturojošas dejas, kuras izdejoja pirmsskolas vecuma  dejotāji. Koncerta mērķis popularizēt ģimenes vērtības, kā arī bērnu radošās izaugsmes iespējas.

Daudziem mazajiem dejotājiem šī bija pati pirmā reize, kad bija izdevība kāpt uz skatuves un lielas publikas priekšā demonstrēt apgūto. Tas iedvesmoja ne tikai pašus bērnus, bet arī vecākus, lai arī turpmāk bērnos audzētu mīlestību pret dziesmu un deju, kā arī mērķtiecīgi izkoptu šos talantus.

Īpašais paldies ģimenes uzņēmumam Gege.lv par tieši šim koncertam gatavotajām skaistajām dekorācijām.

Uz tikšanos nākamajos koncertos!

Informāciju sagatavoja:

Inga Cimiņa, icimina@edu.riga.lv

Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils”

Meiteņu kamerkora interešu izglītības skolotāja

www.rsp.lv

www.facebook.com (Bjc Rīgas Skolēnu Pils)

www.youtube.com (kanāls – Rīgas Skolēnu pils)