„Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzijas sporta tūrisma kauss 2012”.

Sporta tūrisma audzēkņi 2012. gada 17.- 18. februārī piedalījās „Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzijas sporta tūrisma kauss 2012”. Sacensības organizēja Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzija sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta, Sporta un jaunatnes pārvaldi.

No „Rīgas Skolēnu pils” sporta tūrisma pulciņa sacensībās piedalījās trīs komandas. A-3 grupā kopuma startēja astoņas komandas, no dažādiem klubiem un interešu centriem. Dalībniekiem savas prasmes sporta tūrismā bija jāuzrāda četrās distancēs:

  • kāpšanas sienā;
  • sasaitē veikt gaisa pārceltuvi un paralēlās virves;
  • nogāzes veikšana, traversa posmi, baļķis ar margu un dalībniekiem bija jāierīko „dufera” virve;
  • jāsien mezgli, jāuzliek marga, jāuzsien nestuves un jāpārvar imitēts purvs ar dotām kārtīm.

No RSP A-3 grupā piedalījās divas komandas. Komandā „Kompass” startēja – Anna Jete Gauja, Antra Kacena, Antra Livčāne un Dāvis Cinītis. Pēc divu dienu ieguldītā daba, kopvērtējumā ierindojās 4. vietā. Komandā „RSP-2” startēja – Marta Rupā, Gabriela Petroviča, Ravita Rone un Patrīcina Palceja. Pēc divu dienu ieguldītā darba kopvērtējumā ierindojās 8. vietā.

No RSP A-2 grupā startēja divi audzēkņi, Miks Vaišļa, Kristīne Apsēna kuri sadarbībā ar Misas vidusskolas sporta tūrisma audzēkņiem Luīzi Dienu un Tomu Jauzemi sacensībās startēja kā viena komanda. A-2 grupā distances bija daudz sarežģītākas:

  • kāpšanas siena ar uzdevumiem;
  • gaisa pārceltuves spriegošana;
  • mezglu siešana, traverss, baļķa nolaišana, margas uzlikšana, nestuvju uzsiešana, imitētā purva pārvarēšana;
  • nogāzes uzlikšana noņemšana;
  • gaisa pārceltuve traverss ar baļķi nogāzes ierīkošana uz leju.

A-2 grupā piedalījās piecas komandas no dažādiem klubiem un interešu centriem. RSP komanda apvienojumā ar Misas audzēkņiem ierindojās 3. vietā.

Sacensības bija spraigas un interesantas, dalībnieki distancēs varēja parādīt savas iegūtās prasmes sporta tūrismā. Sastrādājoties komandā un veicot distanci pēc iespējas ātrāk un nenopelnot soda punktus guva labākus sasniegumus.

Lāsma Lūse, sporta tūrisma pulciņa skolotāja