„Muzikālais aprīlis” Skolēnu pilī

Aprīļa mēnesis Skolēnu pils muzikālo kolektīvu- koru, ansambļu dzīvē ir bijis ļoti, ļoti bagāts. 2.aprīlī Rīgas Centra humanitārā vidusskolā notika 1. – 4. klašu koru Centra rajona skate. Tajā no Skolēnu pils piedalījās bērnu kora „Rīga” divas grupas. Abas grupas ieguva 1.kategoriju.

3. un 5.aprīlī Skolēnu pils Svētku zālē notika Tradicionālie sadziedāšanās svētki „Zem lielās rūķa cepures”, kuri šogad notika jau septīto reizi. Pirmsskolas un sākumskolas dziedātāju vecuma grupās piedalījās ap 150 dalībniekiem. Katra grupa svētkos izpildīja vienu dziesmu, bet otru priekšnesumu veido ar publikas iesaistīšanu. Dalībnieki galvenokārt izvēlējās nepublicētus skaņdarbus, tādējādi sadziedāšanās svētki reizē bija pasākuma ar aktīvu līdzdalību pašiem dziedātājiem, un pieredzes laboratorija pedagogiem.

12.aprīlī Kauguru Kultūras namā, Jūrmalā notika folkloras kopas „Kokle” Lieldienu koncerts un pasākums ar Lieldienu programmu- tradīcijām, dziesmām un dančiem Kauguru iedzīvotājiem.

16.aprīlī jauktais koris „Rīga”, džeza un vieglās mūzikas grupa, meiteņu koris „Rīga” piedalījās Centra rajona jaukto koru skatē „Vēl dziedāsim!”. Jauktais koris „Rīga” ieguva 2.kategoriju, bet džeza un vieglās mūzikas grupa, meiteņu koris „Rīga” – 1.kategoriju.

16.aprīlī Skolēnu pilī notika jaukto koru konkurss “Vēl dziedāsim”- Rīgas pilsētas kārta. Tajā 5.-9.klašu un vidusskolas vecuma grupā piedalījās arī mūsu „Accolada” (abās ieguva 1.kategoriju), bērnu koris „Rīga” 5.-9.klašu grupā (2.kategorija).

Ik pavasari bērnu un jauniešu centrs „Rīgas Skolēnu pils” aicina bērnus un jauniešus piedalīties nu jau tradicionālos muzikālos pasākumos. Viens no tiem bija dziedātāju konkurss „Mans zelta mikrofons” – šogad jau sesto reizi. Šogad 18. un 25.aprīlī konkurss pulcēja vairāk nekā 100 dalībniekus 4 vecuma grupās. Tika sniegta iespēja uzstāties solistiem, solistiem ar pavadošo grupu un mazajām vokālajām grupām. Dziedātājus vērtēja kompetenta žūrija: pirmsskolas un 1.-4.klašu vecuma grupā – Silvija Silava, Vineta Vītola, Ilze Dubere, 5.-9.klašu un 10.-12.klašu vecuma grupā – Silvija Silava, Adrians Kukuvass un Uģis Roze. (Skat. rezultātus www.e-skola.lv un www.rsp.lv).

18.aprīlī Rīgas Kongresu namā notika pagājušā gada augustā viņsaulē aizgājušā izcilā horeogrāfa un deju pedagoga, Dziesmu un deju svētku virsvadītāja, ilggadējā tautas deju ansambļa „Liesma” mākslinieciskā vadītāja, Triju zvaigžņu ordeņa kavaliera Imanta Magones piemiņai veltīts koncerts „Kādreiz novakarē mani atceries”. Piemiņas koncertā, kas notiks Imanta Magones 73.dzimšanas dienā, piedalīsies arī mūsu TDA „Uguntiņa”. Imanta Magones skolnieki ir šodien tautas deju jomā strādājoši horeogrāfi, arī „Uguntiņas” mākslinieciskā vadītāja Gita Ūdre.

19.aprīlī Skolēnu pils Svētku zālē notika Skolēnu pils organizētais Rīgas pilsētas bērnu un jauniešu Tradicionālās muzicēšanas konkurss „Klaberjakte 2009.” 86 dalībnieki pārstāvēja 9 folkloras kopas ar 38 priekšnesumiem. Viesu statusā šogad iejutās 3 folkloras kopas no Jelgavas un Iecavas. Konkursu atklāja dūdu, bungu kapela no Skolēnu pils folkloras kopas „Kokle”. Turpinājumā savu sniegumu rādīja konkursa jaunākās grupas dalībnieki, kuri šogad klausītājus priecēja gan ar individuālu sniegumu, gan muzicējot kapelās. Vecākās grupas dalībnieku vidū bija ļoti maz individuālu priekšnesumu, bet krāšņi pārstāvēti bija grupu priekšnesumi. Izvērtējot dalībnieku sniegumu, konkursa žūrija izvirzīja 9 priekšnesumus finālam Rīgas Latviešu biedrības namā.

25.aprīlī Rīgas latviešu biedrības namā notika folkloras konkursu „Dziesmu dziedu, kāda bija” un „Klaberjakte” fināli, kuros piedalījās Skolēnu pils folkloras kopas „Kokle” 21 dalībnieki ar 8 dziedātāju un 4 muzikantu priekšnesumiem. Visi mūsu dziedātāji ieguva 2.pakāpes diplomus, bet muzikanti- trīs 1.pakāpes un vienu 2.pakāpes diplomu.

Iveta Freimane, Skolēnu pils metodiķe


2009.04. muzika-aprilis