„Kokle” piedalās Baltijas danču naktī

Šī gada 8. oktobra vakarā, Rīgas Tehniskās Universitātes Lielo zāli pieskandināja Latvijas jauniešu labākās mūsdienu tautas mūzikas grupas. Baltijas Danču nakts ietvaros notika 2. Mūsdienu tautas mūzikas festivāla „Etnodienas” Rīgas koncerts.

Krāšņajā grupu parādē, šogad viesu statusā, uzstājās arī Rīgas Skolēnu pils folkloras kopa „Kokle”, kura noslēdza Etnodienu koncertu un ievadīja Baltijas danču nakts pasākumu.

Koncerts bija milzīgs gandarījums, jo blakus jau zināmām grupām – „Vīteriem”, „Koklei”, „Rakstiem” – skatīt nesen plaukt un pilnveidoties sākušās grupas – „Miglas asnus”, Saldus jauniešus, Upītes jauniešus, Praktiskās Estētikas skolas folkloras kopu „Rudzi”, Jāzepa Vītola Mūzikas Akadēmijas Etnomuzikologu kursa studentus. Manuprāt, šis koncerts bija burvīga iespēja katram dalībniekam redzēt citu grupu sniegumu, kā arī pašiem grupu dalībniekiem papildināt savu skatuvisko pieredzi, muzicējot auditorijai, kura viņus uzņem ar prieku un sirsnību.

Pēc koncerta sekojošā danču nakts, kurā sadancot bija ieradušies dalībnieki no Ventspils, Rēzeknes, Liepājas, Valkas, Lietuvas un Igaunijas, turpinājās līdz astoņiem rītā, kad pie miera devās pēdējie izturīgākie muzikanti un dancotāji.

Dina Liepa,

Skolēnu pils folkloras kopas „Kokle” vadītāja