TĒLNIECĪBA

TĒLNIECĪBA

Skolotāja Svetlana Saveļjeva

 

 

Uzņem audzēkņus no 1.-12.klasei.

 

Nodarbības notiek

vienu vai divas reizes nedēļā.

 

Audzēkņi apgūst praktiskas iemaņas veidošanā.

 

Nodarbībās bērni strādā ar mālu un šamotu,

veido tematiskas kompozīcijas apaļskulptūrā un cilnī,

iegūst pirmās iemaņas skicēšanā,

kā arī elementāras zināšanas anatomijā.

 

Nodarbību laikā audzēkņi attīsta savas radošās spējas un fantāziju.

Tēlniecības pulciņa audzēkņi piedalās dažādās izstādēs,

pils un Latvijas, ārvalstu rīkotajos pasākumos.

 

 

 

Informācija: mob.t. 27026409, ssaveljeva5@edu.riga.lv