Koka modeļu sacensības

Skolotājs Ivo Vasiļjevs. Uzņem 10 līdz 18 g.vec. bērnus un jauniešus.
Šeit Jūs iegūsiet prasmes un zināšanas, motivāciju un azartu, prieku un gandarījumu.Mēs gatavosim dažādu veidu koka modeļus, sacentīsimies ar tiem dažādās trasēs, arī ūdens trasē.
Mūsdienīgs cilvēks dzīvo attīstītas tehnikas laikmetā, tādēļ ir svarīgi iemācīt bērnus un jauniešus orientēties tehnikas un zinātnes pasaules daudzveidībā, darboties ar tehniku, izprast tās darbības likumsakarības un apzināties iegūto zināšanu un prasmju vērtību.
Par pamatu pulciņa mācību programmai ir izmantota ASV skautu organizācijas populārās tehniskās jaunrades disciplīnas “Pinewood derby”, “Space derby”, “Reingutter regatta”.

Pulciņa nodarbību plānā ietilpst: radošs darbs grupās; radoši individuālais darbs; lekcija; demonstrējums; eksperiments; tests; treniņi; rezultātu analīze; sacensības, izstādes, konkursi.

Nodarbību skaits nedēļā – četras mācību stundas, katras stundas ilgums – 40 minūtes.

Papildus informācija: ivasiljevs@edu.riga.lv, 28374732