FOTO PULCIŅŠ

Vada fotogrāfs Andris Kozlovskis

Uzņem audzēkņus vecumā no 12 gadiem.

Nodarbības notiek 2 reizes nedēļā

pirmdienās un ceturtdienās plkst.16.15-18.20, 304.telpā.

Foto studija
Fotostudija

Rīgas Skolēnu pils fotopulciņš ir viens no vecākajiem pulciņiem pilī, kuru savulaik vadījuši zinoši skolotāji un apmeklējuši talantīgi audzēkņi, kas savu turpmāko dzīvi saistījuši ar fotogrāfiju. Labās tradīcijas ir pārmantotas un, kaut arī analogo fotogrāfijas uzņemšanas paņēmienu vietā ir stājušies XXI gs. atbilstīgi digitālie procesi, modernizācija nav skārusi pašu fotografēšanas būtību – optiski  tverta gaismas zīmējuma apzinātu vizuālu interpretēšanu atbilstīgi autora iecerētajam vēstījumam. Pat tiem audzēkņiem, kas neatklāj sevī vizuālā komunikatora dotības, pulciņš ir nozīmīga vieta vizuālās informācijas “lasītprasmes” apguvē.

Fotopulciņa audzēkņi darbojas praktizējoša profesionāla fotogrāfa Andra Kozlovska vadībā mūsdienu profesionālas vides prasībām aprīkotā fotostudijā, kur ne vien apgūst iemaņas izmantot mākslinieciskos izteiksmes līdzekļus fotogrāfijas radīšanas procesā, bet arī mācās savos darbos pasniegt saturisku vēstījumu autora subjektīvās interpretācijas robežās.  Fotopuciņa darbā uzsvars tiek likts uz fotogrāfijas uzņemšanas posmu, tās pēcapstrādei veltot minimāli tehnoloģiski nepieciešamo laiku, tādējādi pastiprināti kopjot dokumentālās fotogrāfijas lauku. Ja audzēknim ir interese par to, kā nofotografēt vizuāli un saturiski pilnvērtīgu darbu, nevis vien kā to radīt no sākotnēji nepilnīga viena vai vairākiem attēliem ar datormanipulāciju palīdzību, tad RSP fotopulciņš ir īstā vieta, kur papildināt savas zināšanas.

Fotopulciņā tiek uzņemts ikviens jaunietis vecumā no 12 gadiem, kas vēlas sevi attīstīt šajā tehniskās jaunrades jomā un patstāvīgā darbā apliecina savu interesi par pulciņa darbu, kā  arī apzinās fotogrāfiju kā komplicētu vizuālās komunikācijas paņēmienu, nevis vienkāršotu “laika kavēkli” bezmērķīgai pašizpausmei. Lai arī nav nekādu tehnisku ierobežojumu dalībai pulciņa nodarbībās, nenoliedzama priekšrocība jaunā fotogrāfa izaugsmei ir iespēja fotografēt ar savu digitālo spoguļkameru.  Vēlmei piedalīties dažādos konkursos, foto projektos un akcijās, kā arī patstāvīgi pilnveidot interesi par apkārtējo pasauli un notikumiem fotogrāfijas laukā ir noteicošā loma sekmīgai dalībai fotopulciņa darbā. Audzēkņiem, kas apmeklē fotopulciņu otro vai turmākos gadus, ir iespēja pilnveidot savas praktiskās iemaņas analogās fotogrāfijas laukā.

 

Informācija: akozlovskis@edu.riga.lv