Elektronikas pamati un Robotika

Elektronikas pamati un Robotika

skolotāji Jānis Ozols – Ozoliņš

2018./2019.m.g. pulciņš ir nokomplektēts. Par brīvajām vietām interesēties pie skolotāja mob.t. 26322959.

JAUNĀKĀ GRUPA – Elektronikas pamati

(4.-5.kl. bez priekšzināšanām)

 • iegūst minimālas zināšanas elektrodrošībā un elektronikā;
 • iemācās strādāt ar darbarīkiem, iepazīt elektriskās shēmas;
 • gūst priekštatu par elektrisko strāvu un elektronikas komponentēm;
 • praktiski būvē vienkāršas elektroniskas un mehāniskas ierīces (mirgojošas gaismas, skaņas; signālierīces, elektroniskus suvenīrus, spēles, mašīnu modeļus bez vadības).

VIDĒJĀ GRUPA – Elektronikas pamati

(6.-8.kl. ar priekšzināšanām)

 • papildina zināšanas elektronikā un mehānikā, apgūst mēraparātus;
 • gūst priekštatu par elektroniskās shēmas un reālas konstrukcijas sakaru;
 • praktiski būvē vidējas sarežģītības elektroniskas un mehāniskas konstrukcijas (skrejošās ugunis, 10-20 W pastiprinātājus, automātiskas ierīces, modeļus ar automātisku vadību)

VECĀKĀ GRUPA – Robotika

(9.-12.kl. un jaunieši līdz 23 gadiem ar priekšzināšanām )

 • strādā ar brīvi izvēlētām shēmām
 • nostiprina zināšanas elektronikā, apgūst robottehnikas pamatus;;
 • praktiski būvē un programmē robotus, infrasarkano un lāzeru staru ierīces, mašīnas ar Saules baterijām; 50-200 W pastiprinātājus
 • veic HV eksperimentus un meklējumus alternatīviem enerģijas avotiem.
 • Aktīvi gatavojas un piedalās valsts un starptautiskos konkursos

Visu grupu audzēkņiem, atkarībā no vecuma, sagatavotības pakāpes ir iespēja piedalīties skatēs un konkursos. Paredzētas ekskursijas un tikšanās ar interesantiem cilvēkiem no elektroniķu aprindām.

Nodarbības notiek:

otrdienās, piektdienās – pēcpusdienā, sestdienās – visu dienu.

 

Kad grupas nokomplektētas, papildus audzēkņus uzņem pēc pārrunām.

 

Informācija: mob.t.26322959, jozols4@edu.riga.lv