Teātris

TEĀTRIS “ZĪĻUKS”

teatra logo

mākslinieciskā vadītāja Laura Paegle

JAUNO DALĪBNIEKU UZŅEMŠANA TEĀTRA “ZĪĻUKS” STUDIJĀS

no 3 līdz 16 gadu vecumam pa vecuma grupām

 • 1 -4.klašu grupās 9. septembrī plkst. 14.45

Nodarbības paredzētas:
1.-2.klašu grupai pirmdienās un trešdienās no plkst. 14.45 – 16.10

3.-4.klašu grupai pirmdienās un trešdienās no plkst. 15.30 – 16.55

Skolotāja Līga, tālr. 26159979

Jāsagatavo: dzejolis

 • 5-9. klašu grupā 10. septembrī plkst. 17.00

Nodarbības paredzētas:
otrdienās un ceturtdienās no plkst. 17.00-18.25

Skolotāja Antra, tālr. 26434364

Jāsagatavo: dzejolis

 • pirmskolas grupās 10. septembrī plkst. 17.00

Nodarbības paredzētas:
otrdienās un ceturtdienās no plkst. 17.00 vai 18.00

Skolotāja Gundega, tālr. 22845601

Dalības maksa: EUR 10,00 mēnesī

Ja nepieciešama papildus informācija, lūdzu zvanīt konkrētās vecuma grupas skolotājiem.

Teātrī “Zīļuks” darbojas teātra pamatsastāvs, studija (sagatavošanas grupas), leļļu teātris, kustību teātris un grima darbnīca.

Pirmajos mācību gados aktiera meistarībā paredzētas nodarbības, kurās ar vingrinājumu un etīžu palīdzību tiek apgūti aktiera meistarības pamatelementi. Mazākajās grupās ir daudz rotaļu elementu. Pakāpeniski iepazīstot audzēkņus, viņu dotumus un intereses, ir iespējams iesaistīties leļļu, kustību teātra darbā vai izrādēs.

Pamatsastāva grupām galvenais darbs ir izrāžu iestudēšana, taču darbs pie aktiera meistarības nostiprināšanas un pilnveidošanas (vingrinājumi un etīdes) netiek pārtraukts. Tāpat notiek arī kustību, dziedāšanas, grima nodarbības.

Teātra repertuārā:

 • “SPRĪDĪTIS” (pēc A. Brigaderes pasaku lugas motīviem, I. Kalniņa mūz.),
 • “NĀC ŠURP!” par Mazo Raganiņu (pēc O.Preislera stāsta motīviem),
 • “KĀ RUKSĪTIS CIEMOS GĀJA” (Dz.Rinkule – Zemzare),
 • “TOTO KAĶU PILSĒTĀ” (N.Vētra – Muižniece),
 • „KURTS ŠMORĒ, LAI ATPŪTINĀTU GALVU” (pēc Ē. Lū stāsta motīviem),
 • “LOLITAS BRĪNUMPUTNS” (pēc A. Brigaderes pasaku lugas motīviem),
 • „SĪPOLIŅA PIEDZĪVOJUMI” (pēc Dž. Rodari stāsta motīviem),
 • Kustību izrāde “PILNMĒNESS” (horeogrāfe Inga Raudinga),
 • ZIEMASSVĒTKU IZRĀDĒS tiek iesaistīti teātra audzēkņi, kuri vienlīdz labi apguvuši aktiera meistarību, dziedāšanu un dejošanu. Vecākie audzēkņi apgūst prasmi strādāt ar publiku, vadot rotaļas.

 

Teātris ir viesojies:

Ķīnā, Nīderlandē, Vācijā, Polijā, Bulgārijā, Horvātijā, teātru festivālos Serbijā, Lietuvā, Francijā, Ukrainā, Krievijā.

PIRMĀS NODARBĪBAS:

 • 2. un 3. gada studijas 6. – 10. klašu grupām

Otrdien, 27. augustā plkst. 17.00

Skolotāja Antra, t. 26434364

 • Pamatsastāvam

Trešdien, 28. augustā plkst. 17.00

Režisore Laura Paegle, t. 27006034

 • 2. gada studijas 2. – 5. klašu grupai

Pirmdien, 2. septembrī plkst. 15.30

Skolotāja Līga, t. 26159979

 • 3. gada studijas 2.-6. klašu grupai

Otrdien, 3. septembrī plkst. 15.30

Skolotāja Antra, t. 26434364

 • Pirmsskolas grupām

Otrdien, 3. septembrī plkst. 17.00

Skolotāja Gundega, t. 22845601

Informācija:

teatrisziluks@inbox.lv

www.teatrisziluks.lv

facebook/teatrisziluks

instagram/teatrisziluks