Teātris

TEĀTRIS “ZĪĻUKS”

teatra logo

mākslinieciskā vadītāja Laura Paegle

SEPTEMBRĪ PAREDZĒTA JAUNO DALĪBNIEKU UZŅEMŠANA TEĀTRA “ZĪĻUKS” STUDIJĀS

no 3 līdz 16 gadu vecumam pa vecuma grupām:

 • 1 -4.klašu grupās

Nodarbības paredzētas:
1.-2.klašu grupai pirmdienās un trešdienās no plkst. 14.45 – 16.10

3.-4.klašu grupai pirmdienās un trešdienās no plkst. 15.30 – 16.55

Skolotāja Līga, tālr. 26159979

Jāsagatavo: dzejolis

 • 5-9. klašu grupās

Nodarbības paredzētas:
otrdienās un ceturtdienās no plkst. 17.00-18.25

Skolotāja Līga, tālr. 26159979

Jāsagatavo: dzejolis

 • pirmskolas grupās

Nodarbības paredzētas:
otrdienās un ceturtdienās no plkst. 17.00 vai 18.00

Skolotāja Gundega, tālr. 22845601

Ja nepieciešama papildus informācija, lūdzu zvanīt konkrētās vecuma grupas skolotājiem.

Teātrī “Zīļuks” darbojas teātra pamatsastāvs, studija (sagatavošanas grupas), leļļu teātris, kustību teātris un grima darbnīca.

Pirmajos mācību gados aktiera meistarībā paredzētas nodarbības, kurās ar vingrinājumu un etīžu palīdzību tiek apgūti aktiera meistarības pamatelementi. Mazākajās grupās ir daudz rotaļu elementu. Pakāpeniski iepazīstot audzēkņus, viņu dotumus un intereses, ir iespējams iesaistīties leļļu, kustību teātra darbā vai izrādēs.

Pamatsastāva grupām galvenais darbs ir izrāžu iestudēšana, taču darbs pie aktiera meistarības nostiprināšanas un pilnveidošanas (vingrinājumi un etīdes) netiek pārtraukts. Tāpat notiek arī kustību, dziedāšanas, grima nodarbības.

Teātra repertuārā:

 • “SPRĪDĪTIS” (pēc A. Brigaderes pasaku lugas motīviem, I. Kalniņa mūz.),
 • “NĀC ŠURP!” par Mazo Raganiņu (pēc O.Preislera stāsta motīviem),
 • “KĀ RUKSĪTIS CIEMOS GĀJA” (Dz.Rinkule – Zemzare),
 • “TOTO KAĶU PILSĒTĀ” (N.Vētra – Muižniece),
 • „KURTS ŠMORĒ, LAI ATPŪTINĀTU GALVU” (pēc Ē. Lū stāsta motīviem),
 • “LOLITAS BRĪNUMPUTNS” (pēc A. Brigaderes pasaku lugas motīviem),
 • „SĪPOLIŅA PIEDZĪVOJUMI” (pēc Dž. Rodari stāsta motīviem),
 • ZIEMASSVĒTKU IZRĀDĒS tiek iesaistīti teātra audzēkņi, kuri vienlīdz labi apguvuši aktiera meistarību, dziedāšanu un dejošanu. Vecākie audzēkņi apgūst prasmi strādāt ar publiku, vadot rotaļas.

Teātris ir viesojies:

Indijā, Ķīnā, Nīderlandē, Vācijā, Polijā, Bulgārijā, Horvātijā, teātru festivālos Serbijā, Lietuvā, Francijā, Ukrainā, Krievijā.

Informācija:

teatrisziluks@inbox.lv

www.teatrisziluks.lv

facebook/teatrisziluks

instagram/teatrisziluks