Teātris

TEĀTRIS “ZĪĻUKS”

teatra logo

mākslinieciskā vadītāja Laura Paegle

 

Teātris “Zīļuks” uzņem audzēkņus no 3 līdz 18 gadu vecumam. 

JAUNO DALĪBNIEKU UZŅEMŠANAS KONKURSS

2018. gada 10. un 11. SEPTEMBRĪ notiks jauno dalībnieku uzņemšana teātrī “Zīļuks”.

Uzņemšana notiks pa vecuma grupām:

1.-4.kl. – 10. septembrī plkst. 15.30
5.-9.kl. – 11. septembrī plkst. 17.00
pirmssk. (no 3 -6 gadiem) – 11. septembrī plkst. 17.30

JĀSAGATAVO: dzejolis vai prozas fragments

Studijas nodarbības notiks:

 • 1.-4.kl. 1d/3d no plkst.15:30-17:00,
 • 5.-9.kl. 2d/4d no plkst.17:00-18:30,
 • 3.-4.gadīgie 2d/4d plkst. 17:30,
 • 5.-6.gadīgie 2d/4d plkst. 18:00

Dalības maksa: EUR 10,00 mēnesī

Informācija:
par pirmsskolnieku nodarbībām – skolotāja Gundega t. 22845601
par pārējām vecuma grupām – skolotāja Zane t. 27006023 vai 27006034

Uzņemti tiek visi interesenti!


2018. gada 12. SEPTEMBRĪ notiks jauno dalībnieku uzņemšana Kustību teātrī.

Nodarbībās pie pieredzējušiem pedagogiem dejas un teātra jomā apgūsiet:
– laikmetīgās un klasiskās dejas pamatus;
– dejas improvizāciju;
– aktiermeistarību.

Uzņemšana notiks 12. septembrī plkst. 17.00

Nodarbības notiks:

 • 5.-7.kl. trešdienās, piektdienās no plkst. 17:00-18:30,
 • 8.-12.kl. trešdienās, piektdienās no plkst. 18:30-20:00

Dalības maksa: EUR 10,00 mēnesī

Informācija: Sk. Inga Raudinga raudinga@inbox.lv, tālrunis:  22844697

 

Teātrī “Zīļuks” darbojas teātra pamatsastāvs, studija (sagatavošanas grupas), leļļu teātris, kustību teātris, pantomīma un grima darbnīca.

 

Pirmajos mācību gados aktiera meistarībā paredzētas nodarbības, kurās ar vingrinājumu un etīžu palīdzību tiek apgūti aktiera meistarības pamatelementi. Mazākajās grupās ir daudz rotaļu elementu. Pakāpeniski iepazīstot audzēkņus, viņu dotumus un intereses, ir iespējams iesaistīties leļļu, kustību teātra darbā vai izrādēs.

Pamatsastāva grupām galvenais darbs ir izrāžu iestudēšana, taču darbs pie aktiera meistarības nostiprināšanas un pilnveidošanas (vingrinājumi un etīdes) netiek pārtraukts. Tāpat notiek arī kustību, dziedāšanas, grima nodarbības.

 

Teātra repertuārā:

 • “SPRĪDĪTIS” (pēc A. Brigaderes pasaku lugas motīviem, I. Kalniņa mūz.),
 • „KURTS ŠMORĒ, LAI ATPŪTINĀTU GALVU” (pēc Ē. Lū stāsta motīviem),
 • “LOLITAS BRĪNUMPUTNS” (pēc A. Brigaderes pasaku lugas motīviem),
 • „SĪPOLIŅA PIEDZĪVOJUMI” (pēc Dž. Rodari stāsta motīviem),
 • Kustību izrādes “LŪK, TĀDS TAS KANTORIS” (horeogrāfe Inga Raudinga), „PASACIŅA” (horeogrāfe M.Juška-Grundberga, Z.Liepiņa mūz.), “ŠMULE – MULE”, „ALVAS ZALDĀTIŅŠ”, „ČETRAS BALSIS”, „GLĀBĒJSILĪTE” (horeogrāfe L.Stepena, māksliniece A.Menniks)
 • ZIEMASSVĒTKU IZRĀDĒS tiek iesaistīti teātra audzēkņi, kuri vienlīdz labi apguvuši aktiera meistarību, dziedāšanu un dejošanu. Vecākie audzēkņi apgūst prasmi strādāt ar publiku, vadot rotaļas.

 

Teātris ir viesojies:

Ķīnā, Nīderlandē, Vācijā, Polijā, Bulgārijā, Horvātijā, teātru festivālos Serbijā, Lietuvā, Francijā, Ukrainā, Krievijā.

 

Informācija:

mob.27006034, 27006023.

teatrisziluks@inbox.lv

www.teatrisziluks.lv

https://www.facebook.com/teatrisziluks