Sporta deju studija “Dzintarjūra”

Sporta deju studija “Dzintarjūra”

 

Studijas vadītāji un pedagogi

Vilmārs un Lolita Ivuškāni,

Kims Šipilo

Deju studijā apgūst :

 • Sporta jeb sarīkojumu dejas ( Valsis, Tango, Vīnes valsis, Fokstrots, Kviksteps, Ča-ča-ča, Samba, Rumba, Džaivs, Passodoble )
 • Pasaules modes dejas ( Salsa, Bugi-vugi, Argentīnas Tango u.c. )

Studijas virzieni:

 • Dejas kā sporta veids, aktīvi trenējoties, regulāri piedaloties sporta deju sacensībās;
 • Deju apguve kā brīvā laika lietderīga pavadīšana, pareizas stājas, ritmiskuma un muzikalitātes veicināšanai.

Darbs vasarā:

Atpūtas un deju treniņnometnes –  paralēli intensīvam deju mācīšanas procesam notiek interesanta un aktīva atpūta – ekskursijas, pārgājieni, sporta spēles, atrakcijas, fiziskās nodarbības svaigā gaisā.
Dalībnieku vecums:

1.grupa:

 • Sacensību dejotāji ( 6-21 gadi ),
  Šīs grupas audzēkņi  intensīvi trenējas un regulāri piedalās sporta deju sacensībās ;

2.grupa:

 • Pirmskolas vecuma bērni  ( no 4 gadiem );
 • Sākumskolas audzēkņi ( ar un bez priekšzināšanām );
 • Pamatskolas ( ar un bez priekšzināšanām );
  Šo grupu audzēkņi pēc savas izvēles   var piedalīties deju skatēs un sacensībās
 • Pieaugušie ( ar un bez priekšzināšanām )

Nodarbības:

 • 1.grupas audzēkņiem – 3/4 reizes nedēļā
 • 2.grupas audzēkņiem – 2  reizes nedēlā; ( iespējamas nodarbības rīta grupās ).

Informācija: 29283969, 26406147, lolitaiv@inbox.lv

 

Noformējums no Themocracy