Sporta deju studija “Dzintarjūra”

Sporta deju studija „Dzintarjūra”

Studijas vadītāji un pedagogi Vilmārs un Lolita Ivuškāni

 

Studijas virzieni:

  • Dejas kā sporta veids, aktīvi trenējoties, regulāri piedaloties sporta deju sacensībās;
  • Deju apguve kā brīvā laika lietderīga pavadīšana, pareizas stājas, ritmiskuma un muzikalitātes veicināšanai.

 

Darbs vasarā:

  • Atpūtas un deju treniņnometnes – paralēli intensīvam deju mācīšanas procesam notiek interesanta un aktīva atpūta vasarā – deju nodarbības, ekskursijas, pārgājieni, sporta spēles, atrakcijas, fiziskās nodarbības svaigā gaisā.

 

Dalībnieku vecums:

1.grupa:

  • Sacensību dejotāji ( 6-25 gadi ),

Šīs grupas audzēkņi intensīvi trenējas un regulāri piedalās sporta deju sacensībās;

2.grupa:

  • Pirmsskolas vecuma bērni ( no 4 gadiem );
  • Sākumskolas audzēkņi ( ar un bez priekšzināšanām );
  • Pamatskolas ( ar un bez priekšzināšanām );

Šo grupu audzēkņi pēc savas izvēles   var piedalīties deju skatēs un sacensībās

  • Jaunieši un pieaugušie ( ar un bez priekšzināšanām )

 

Nodarbības:

  • grupas audzēkņiem – 3/4 reizes nedēļā
  • grupas audzēkņiem – 2 reizes nedēlā;

( iespējamas nodarbības rīta grupās ).

 

Informācija: mob.t. 29283969, 26406147lolitaiv@inbox.lv

 

Noformējums no Themocracy