Sporta deju studija ‘’DZINTARJŪRA’’


STUDIJAS PEDAGOGI:

Vilmārs Ivuškāns, Lolita Ivuškāne, Rihards Eglītis, Jeļizaveta Manija

2019./2020.mācību gads

REĢISTRĒTIES 2.stāvā 218.telpā

STUDIJAS VIRZIENI

  • DEJAS KĀ SPORTA VEIDS: regulāras nodarbības un dalība sporta deju sacensībās
  • DEJAS KĀ BRĪVĀ LAIKA LIETDERĪGA PAVADĪŠANA: pareiza stāja, ritmiskums, muzikalitāte, komunikācija ar vienaudžiem, sevis prezentēšana

AUDZĒKŅI

  • SACENSĪBU DEJOTĀJI: 8-25 gadi, aktīvas nodarbības, dalība sacensībās;
  • PIRMSSKOLAS VECUMA AUDZĒKŅI:no 4 gadiem;
  • SĀKUMSKOLAS UN PAMATSKOLAS AUDZĒKŅI: ar un bez priekšzināšanām;
  • MEITEŅU SOLO GRUPAS: ar un bez priekšzināšanām; pēc vēlmes dalība sacensībās
  • JAUNIEŠI: ar un bez priekšzināšanām;

PIRMĀ NODARBĪBA

  • 02.09.2019., esošajiem audzēkņiem, laiks tiks paziņots individuāli;
  • 11.09.2019., tikšanās ar jaunajiem audzēkņiem

UZŅEMŠANA STUDIJĀ

  • Elektroniski lolitaiv@inbox.lv vai zvanīt 26406147, Lolita