Par nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar COVID-19 izplatību

You may also like...